ZŁÓŻ WNIOSEK

WNIOSEK ETAP I z V

Dane podstawowe (zawodnika):

(dd/mm/rrrr)

(min. jedna wielka litera min. 8 znaków)

Dane zamieszkania:

Przynależę do kadry narodowej.

Mam aktualne badania lekarskie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.